🇳🇱 Waar sta ik voor

Voor mij is het belangrijk om zaken holistisch aan te pakken en uit te voeren. Ook vind ik het essentieel begrijpelijke en betrouwbare structuren aan te brengen. Juist politiek moet weer transparant zijn. Alleen zo herstellen we het vertrouwen in de politiek in Bad Bentheim en wordt er dus niet meer gehandeld vanuit persoonlijke emoties en opvattingen.

Inhoudelijk wil ik enerzijds onderwerpen met veel energie aanpakken om onze stad nog beter te maken, en anderzijds wil ik de bestuursstructuur verbeteren. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, die we eindelijk moeten ontwikkelen en inzetten om het stadsbestuur met plezier en passie op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast wil ik aansluitend op deze begrijpelijke en betrouwbare structuren een nieuwe communicatiestijl invoeren. Er moet een einde komen aan achterkamertjespolitiek! De stad is van ons allemaal en we moeten de toekomst van onze stad gezamenlijk vormgeven. Egoïsme heeft daar geen plek! 

Hoe ik Bad Bentheim beter wil maken

 • Scholing staat voor mij heel hoog – de centrale locatie van het voortgezet onderwijs is te lang een speelbal van de politiek geweest. De tijd van praten is voorbij, nu moeten we handelen. 
 • Met digitalisering lopen we in Bad Bentheim momenteel ver achter – we hebben innovatievere ideeën nodig dan alleen maar glasvezel, om onze structurele tekortkomingen op te lossen. Hier hoort ook bij dat we eindelijk een burger-georiënteerde digitale dienstverlening van de gemeente ontwikkelen.
 • Onze binnenstad moeten we met innovatieve plannen redden – alleen een combinatie van een ‘brand-label’ Bad Bentheim, een gerichte economische stimulans met exclusieve diensten voor start-ups en handelaren, alsook een volledige digitalisering bieden gemeenschappelijk de mogelijkheid hier in Bad Bentheim iets duurzaam te ontwikkelen.
 • In de toekomst moet Bad Bentheim alleen met een duidelijk concept groeien – woonruimte is belangrijk, alleen mogen we aan de ene kant niet uitsluitend individuele huizen plannen, maar ook aan de andere kant niet ongestructureerd grote stukken land planloos volbouwen en chaotische bebouwing laten ontstaan die uiteindelijk onze mooie steegjes en straatjes en het gezicht van Bad Bentheim onomkeerbaar verwoesten.  
 • Straten en wegen mogen in de toekomst geen speelbal van politieke meerderheid of zelfs beloftes meer zijn – we moeten aan de hand van objectieve criteria zo snel mogelijk de kapotte wegen en fietspaden repareren. Verder zal er jaarlijks meer in de wegen moeten worden geïnvesteerd, dan alleen het noodzakelijk onderhoud. Ik wil niet achter de zaken aanlopen, maar proactief handelen.

Hoe ik het stadsbestuur sterker wil maken

 • Een centrale stafgroep van de burgemeester voor scholing en kinderopvang – zodat de basis van onze scholing optimaal aangepakt wordt.
 • Een vast budget per school – waarover het schoolbestuur zelf kan beschikken om bureaucratie te verminderen en het vertrouwen in het schoolbestuur te vergroten.
 • Een samenwerking met andere gemeenten voor een uniforme aanpak van digitalisering voor alle scholen – dit bespaart een hoop tijd en geld.
 • Een extra functie in het Bauamt, die verantwoordelijk zal zijn voor het stedelijk bouwconcept – zo worden we niet door projecten van investeerders geleid en voorkomen we schandvlekken in de stad. 
 • De privatisering van de VVV – met outsourcing en een vast budget als kader kunnen we een professionelere vermarkting van Bad Bentheim verwachten.
 • Als stadsbestuur wil ik meer buiten bij de mensen zijn – zodat bestuur, waar het noodzakelijk is, tastbaar wordt en er meer aandacht is voor de onderwerpen die onder de bevolking leven.
 • Het stadsbestuur moet consequent gedigitaliseerd worden – zodat het eenvoudiger wordt om met de stad te communiceren en de medewerkers met meer plezier kunnen werken.
 • Als stad moeten we een aantrekkelijke werkgever worden – want hoe aantrekkelijker we zijn, des te langer blijven goede werknemers bij ons. En deze goede werknemers hebben we nodig om in de toekomst efficiënt en succesvol te zijn.

Hoe ik me de toekomstige omgang met elkaar voorstel

 • Er mag geen achterkamertjespolitiek meer plaats vinden – beslissingen, afspraken, maar ook risico’s moeten altijd en voor iedereen inzichtelijk zijn. 
 • Informatiestromen mogen niet bewust door individuen gestuurd worden – ik wil in de toekomst met de gemeenteraad en het stadsbestuur gelijkwaardig en vertrouwensvol samenwerken.
 • Ik ben alleen geïnteresseerd in ideeën en feiten –  ideologieën, maar ook partijen vind ik niet belangrijk.
 • Inhoudelijk zijn er vaak professionals, die op hun gebied expert zijn – hun moeten we er meer bij  betrekken. Hun moeten we meer vertrouwen geven. Politiek moet alleen de kaders opstellen en zich zo min mogelijk met de inhoud bezig houden.

Kommentare sind geschlossen.